fbpx

מהי מחלה פיזית על פי התפיסה ההוליסטית?

האדם הוא שילוב בלתי ניתן להפרדה בין שלושת מרכיביו – גוף, נפש, ונשמה. איזון הרמוני בין שלושת המרכיבים הללו הוא תנאי הכרחי לבריאות הנפשית, הגופנית והרוחנית. 

הסיבות להופעת המחלות:

 1. השפעה של גלגולים קודמים
 2. גורמים גנטיים 
 3. גורמים שקשורים במהלך חודשי החיים הראשונים ואף בחודשים שלפני הלידה וקשורים למצבים נפשיים והלידה עצמה.
 4. גורמים פסיכולוגיים וגורמי סביבה חיצוניים.

למצבו הגופני של האדם חשיבות רבה בקביעת הנטייה המוקדמת או הזמנית לחלות במחלות מסוימות.

 לכל מחלה יש סדרה של צעדים או שלבים . התפתחותה של מחלה לפי התפיסה הזו היא:

אירוע – נחווה ע"י האדם או בתוך המשפחה

טראומה רגשית – הורגשה ישירות או נלקחה מאחרים

תגובה – החלטה או אמונה מודעת או שאינה מודעת

הדרכים בהן אנו נעשים חולים
עומס גופני או רמת חיוניות נמוכה
אורח חיים לא בריא (אכילה, שתיה, מזהמים, רעלנים, חסרים תזונתיים, חוסר שינה)
עומס מחשבתי – חרדות ופחדים
שוק או הלם רגשי פתאומי המעורר מחלה.

אם הנפש נכשלת במציאת פתרון, המוח האוטומטי מתערב ומוריד את השוק לרמה הפיזיולוגית בגוף.  כל זמן שהקונפליקט נשאר ברמה הפסיכולוגית או הנפשית אנחנו לא חולים. 

לפי תפיסת הרפואה ההוליסטית לכל קונפליקט פנימי נפשי יש איבר מטרה. אם המוח לא מצליח לפתור את הקונפליקט הוא יבצע מצב הורדה אל איבר המטרה הקשור במוח לאותו הקונפליקט. 

ד"ר המר ועמיתיו ד"ר נאדר בוטו ועוד חוקרים נוספים בעזרת עבודות המחקר שנעשו לאורך השנים הוכיחו את הטענה של החיבור המדויק בין גוף נפש ונשמה.  
הדרך שבה נפעל בתוך תהליך הריפוי הוא:

 • שלב ראשון :
  אבחון החסם, גיליתי שלעתים הפחד, הדפוסים וההרגלים שאימצנו במהלך החיים מהווים חסם לשינוי.
 • שלב שני:
  חיבור בין גוף לנפש: הגוף שלנו חכם הוא בעל יכולות ריפוי. לפעמים משהו בין הגוף לנפש משתבש אני פועלת כמתווכת. אני מביאה את הרצון שלך לריפוי עצמי "הגוף יתקן מה שהגוף קילקל"
 • שלב השלישי :
  טיפול באמצעות כלים שלובים (ריקול הילינג, רפלקסולוגיה ,שטיפה אנרגטית, NLP ודמיון מודרך).
 • שלב רביעי:
  יישום והטמעת הכלים באופן עצמאי. לא כמו בתהליכי פסיכולוגים עתירי שנים, כאן המטופל מקבל אחריות על הטמעת הכלים לתהליך הריפוי.