fbpx

טיפול בחרדות ופחדים

אנחנו נולדים עם שני פחדים: פחד מרעש ופחד מנפילה, כל יתר הפחדים הם נלמדים.

פוביה  מוגדרת כפחד קיצוני מאובייקט או מצב מסוים. בדרך כלל משהו שמשבש את חייו של האדם.
הפחד בפוביה הוא כל כך חזק שאנשים נמנעים ממצבים שבדרך כלשהי יכולים אפילו להזכיר את אובייקט הפוביה.
פחד וחרדה הן שתי תופעות שכל אחד מתנסה בהן במינונים שונים. למרות הדמיון בין פחד וחרדה מדובר בתופעות שונות. פחד זו תגובה טבעית למצב של סכנה או איום הוא מתעורר לנוכח סכנה ספציפית, למשל מכונית מתקרבת במהירות, ידיעה על מחלה קשה, פיטורים ממקום עבודה. לעומת זאת חרדה איננה מפני איזה איום ספציפי אלא מצב של מתח פנימי גדול כתוצאה ממחשבות וקונפליקטים פנימיים עזים.
חרדה מופיעה במקרים רבים בתופעות פיזיולוגיות כמו: זיעה קרה, דופק מואץ, נוקשות בשרירים, קוצר נשימה ועוד.
חרדה מופיעה ברמות שונות שבין חוסר נוחות קלה ועד אימה ופניקה היא יכולה להימשך בין שניות ספורות ליום שלם ואפילו יותר.
כלומר המאפיין של פחד, להבדיל מחרדה הוא שהגורם לפחד הוא מוחשי והגורם לחרדה לא, כלומר המאפיין של פחד להבדיל מחרדה הוא שהגורם לפחד הוא מוחשי והגורם לחרדה לא.
מהי פוביה
פוביה זו חרדה ממוקדת, יש למעלה מ100 פוביות שונות.  פוביה נוצרת בדרך כלל כתוצאה מאירוע דרמטי בו האדם כתוצאה מקיומו של דבר מסוים חש תחושה שלילית חזקה מאוד כמו: בהלה גדולה, פחד גדול, אימה וכד'.

כיצד שיטות הטיפול שרכשתי מטפלות בזה:

  1. NLP – בעזרת שיטה זו נשנה את הסרט במוחו של האדם, בעזרת תהליך מובנה נהפוך את הסרט שנוצר במוחו למבולבל משובש ואפילו למגוחך וכתוצאה מכך גם התגובה של האדם תהייה שונה לחלוטין.
  2. טכניקת העיבוד והשחרור הרגשי המהיר של הפרעות ומשברים TTRT של ד"ר נאדר בוטו
  3. הטכניקה FEEL (FAST EMOTIONAL ELABORATION AND LIBERATION).של ד"ר נאדר בוטו.

נבחר בטכניקה המתאימה לכם ונבטל את הקשר בין הטראומה לתת המודע.