fbpx

הנחיית ילדים ונוער בשיטת NLP

העולם שבו אנו חיים הינו עולם של מבוגרים. עולם הילדים הוא מצומצם לשעות מסוימות במהלך היום, אלו השעות שבהם הילדים שוהים עם בני גילם . אם תחשבו על כך, הילדים חיים בעולם תכנים משלהם אך מסביבם השיח הוא בוגר, התכנים הם בוגרים והם "נאלצים" לגדול תחת מטריה בוגרת שהמילים השגורות בה: "אתה בוגר" או "תהייה כבר בוגר" זה כשלעצמו יוצר דיסוננס בתוך עולמו של הילד.
הם תופסים את דברי ההורים, דברי הגננת, דברי המורים "כדברי אלוהים חיים".

אני כילדה יכולה לספר שספגתי לתוכי אין ספור אמונות מגבילות מהסביבה והתהלכתי עם אמונות אלו רוב חיי הבוגרים. שינוי אמונת אלה התבצע ע"י תהליך מונחה של NLP שדרכו יצרתי הווית חיים אחרת.
אימון NLP, הינו תהליך רב עוצמה שבתוכו המנחה מחבר את המונחה ליכולות הגבוהות שלו במטרה לסייע לו להגיע מהמצב הנוכחי למצב הרצוי לו. גם הנחיה של ילדים ומתבגרים מתמקדת בהעצמה ובחיבור אל אמונתו של הילד בכוחותיו כדי לאפשר לו להשיג את יעדיו.

מכוון שילדים ומתבגרים נמצאים עדין בתהליך התפתחותי הם גמישים יותר מחשבתית ממבוגרים שגיבשו את מערכת האמונות שלהם.

מטרת ההנחיה הינה לעזור לילד/המתבגר להתמודד עם קשיים לימודיים, חברתיים, תדמיתיים, משפחתיים או כל קושי שהוא מתמודד מולו ולבנות מערכת אמונות מחזקות וגישה חיובית כלפי עצמו וכלפי אחרים. 

גישת ה- NLP  על כליה הפרקטיים , יכולה לסייע בכך באופן משמעותי, תוך התאמה של הכלים העומדים לרשותנו על פי גילו ומצבו של הילד.

הנחיית ילדים

הדרך שבה נעבוד עם הנחיית הילדים היא דרך משחקים המותאמים לגילו של הילד, דרך הפעלת החלקים היצירתיים שלו וזאת על מנת לעורר את החשיבה החיובית ואת סקרנותו של הילד.

מכוון שהילדים יושבים תחת המטריה ההורית אנו צריכים להסתייע בהורים "כסוכני השינוי" בתוך התהליך ההורים יקבלו גם הם כלים ממשיים על מנת שהם יוכלו לסייע לילדם בתוכנית השינוי. המטרה בעבודה עם ההורים היא לראות את הבעיה של הילד מכל הזויות, גם האנרגטיות וגם הרוחניות ונשלב את ההבנות האלה בתוך תהליך ההנחיה ההורית. התבוננות עמוקה זו תאפשר להורים להפוך " למאמנים" של ילדיהם במסגרת הבית, כדי שיחזקו את יכולת הילד לסמוך על עצמו ועל היכולות שלו.

הנחיית נוער

ההנחיה מול מתבגר היא העברת הפוקוס אל המונחה ופיתוח היכולת בראיית הבעיה מכול צדדיה.

הנחיית נוער מכוונת לפיתוח כלים להתנהלות אפקטיבית, תוך כדי לקיחת אחריות וחיזוק הביטחון והאמון העצמי של המתבגר מול עצמו, מול הוריו, מול החברה.
ראיית הבעיה מכל הזוויות תאפשר למתבגר לראות את דלת היציאה מ"הלופ" שבו הוא נמצא.
המונחה הצעיר יקבל כלים אפקטיביים ויעילים כדי להתחבר אל מקומות העוצמה שבתוכו, אל הכישורים והיכולות המולדות שלו תוך חיזוק ביטחונו האישי והאמון שלו בעצמו.
על מנת להגיע להצלחת התהליך המונחה הצעיר, צריך לרצות להגיע אל הפגישות ולרצות להיות מחובר אל האמונה שביכולתו להצליח. מטרת הפגישות היא הקניית כלים מעשיים לצאת מתוך הקושי אל הצלחה!